torsdag 17 mars 2016

Deras projekt ska öka siffran tennisen bör skämmas över

Fr v: Andersson, Emma Ståhl Johansson, Söör, Dahlbäck och Skeppstedt
Sverige är ett i många avseenden ganska jämställt land.
Som alltid finns det undantag som bekräftar regeln.
Inom idrotten utgör tennis ett av de bästa – alltså värsta – exemplen.
Tolv procent av Sveriges tränarkår är kvinnor.
12 procent!
Skäms, tennis-Sverige.
Jag tror inte på kvotering utan tycker att det är kvalifikationer och inte kön som ska räknas.
Men i svensk tennis är det uppenbart att kön går före kunnande.
Någon som tycker annat?
OK men försök då på ett objektivt och sakligt sätt förklara den i mina ögon skrämmande låga siffran kvinnor i tränaryrket.
Att det finns färre kvinnor som spelar tennis och att det på ett naturligt sätt återspeglar sig i tränaryrket?
Visst hade det kunnat vara ett argument om procentsatsen legat på runt 25 procent vilket är fallet i till exempel Australien men nu faller det platt till marken.
Nej, problemet bottnar i homosocialitet och det är förstås inte unikt för tennisen utan finns också i flera andra idrotter och på en rad andra områden utanför idrottens värld. Män väljer män.
På de flesta håll ses homosocialitet som ett problem som det är viktigt att åtgärda men i tennis förefaller obalansen vara accepterad.
De initiativ som under åren tagit för att skapa balans har kommit från kvinnorna men just eftersom de är i så kraftig minoritet har det under åren inte blivit något genomslag att tala om.
Förhoppningsvis blir det annorlunda med det lovvärda projekt – Grow in Sport - som Lisa Skeppstedt, Karolina Söör, Mari Andersson, Emma Ståhl Johansson och Josefin Dahlbäck nu drar igång. Tillsammans har kvintetten mycket bred kompetens och de ansvarar för olika områden – till exempel tränare, idrottsfysiologi, domare/tävlingsledare - i nätverksgruppen på Facebook.
Det är Skeppstedt som i sin studie kan visa att det finns bara tolv procent kvinnor i tränarkåren. (Tre av de sju regionerna har inte redovisat sina siffror).
Nu är det förstås  inte bara upp till de fem på bilden om projektet ska lyckas eller bli ytterligare ett i raden som rinner ut i sanden.
Det är svensk tennis i stort som avgör när den ska kunna kasta skämskudden.