måndag 22 februari 2016

Pressen på ordföranden ökar efter striden mot exproffset

Challenge tidigare idag  Läs här

Den bittra striden i tennisförbundets styrelse ökar pressen på ordföranden Thomas Wallén.
Konflikten med styrelseledamoten Cecilia Dahlman blir även under överskådlig tid en belastning för den 61-årige göteborgaren. Att Dahlman lämnar styrelsen må vara en lättnad för Wallén men innebär ändå inte att den bittra fejden är historia.
De som tagit exproffsets parti lär inte missa någon möjlighet att kritisera förbundsordförandens tillkortakommanden och även Walléns anhängare och skaran neutrala kommer se anledning att följa hans havanden och göranden lite extra noga.
Så lär det bli till den dag han kan presentera ett för svensk tennis lukrativt sponsoravtal.
Wallén hade räknat med att kunna visa upp ett sådant redan i oktober förra året men allt gick inte i lås och har ännu inte gjort det. Ju längre tid som går desto fler börjar tvivla på att Wallén ska leva upp till tennis-Sveriges förhoppningar om att han ska bli välgöraren som fixar de där sponsormiljonerna.
Även om den saken inte har någon som helst koppling till Walléns strid med Dahlman så kommer denna att ligga honom i fatet på alla områden – så länge han inte levererar vad som förväntas av honom.
Sker däremot det är jag övertygad om att konflikten snabbt glöms bort och att även de som nu eventuellt redan börjat tvivla på Wallén känner tacksamhet för utgången av striden mot Dahlman.
Utgången visar att ordföranden har mycket stark uppbackning.
Valberedningens ordförande Petra Tedroff berättade tidigare i dag på Challenge att Wallén har hundraprocentigt stöd från regionerna och också stöd från majoriteten i styrelsen.
Valberedningen gjorde naturligtvis helt rätt i att inte försöka slå fast vem som bär störst skuld till konflikten. Det hade nämligen varit ett Mission Impossible. Valberedningens uppgift är att hitta de personer som medlemmarna anser är mest lämpade att leda svensk tennis.
Inte heller jag tar ställning i konflikten och orsaken är enkel: jag vet inte vem som gjort eller sagt vad, vem som motarbetat den andre eller om Dahlman misstror Wallén mer än vice versa.
Däremot står det utom allt tvivel att svensk tennis riskerar att skadas av affären. Den som trodde att det skulle bli arbetsro efter oroligheterna under Stefan Dahlbos ordförandeperiod visar sig ha varit väl optimistisk.
Hur och i vilken omfattning sporten kan ta skada är för tidigt att säga. Att näringslivet under ett antal år haft lågt förtroende för svensk tennis styre är främsta orsak till de blygsamma sponsorsintäkterna och inte minst med tanke på historien skulle det vara förvånande om presumtiva sponsorer nu inte känner viss oro för hur styrelsen fungerar.
Att samtliga tre kvinnliga ledamöter lämnar sina uppdrag vid årsmötet i Jönköping är inte så dramatiskt som det vid en första tanke kan tyckas och som en del läsare vill göra gällande i kommentarer på nätet.
Såväl Annette Hedberg som Rebecka Hjorth förklarar att deras beslut att inte ställa upp för omval inte har med bråket att göra och att de meddelade valberedningen långt innan konflikten nådde sin kulmen.
Så de som nu anstränger sig för att göra detta till en genusfråga har konstruerat den själva men utan grund att stå på. En sådan strategi slår bara tillbaka mot de som använder den och gör mer skada än nytta i kampen för ökad jämställdhet. Det finns ett antal kvinnliga styrelseledamöter som under åren blivit överkörda just därför att de är kvinnor. Det är mycket allvarligt. Men just för att ingen ska kunna rycka på axlarna åt könsdiskriminering gäller det att fokusera på problemet – inte komma med exempel som saknar all bäring eftersom dessa ändå kan viftas bort med sakliga argument.
Ingen av de styrelseledamöter jag talat med under dagen har ens antytt att det skulle handla om en könsrelaterad konflikt utan konstaterar bara att Wallén och Dahlmans samarbetssvårigheter hade blivit så stora att de inte gick att överbrygga.
Frånsett den konflikten beskrivs arbetsklimatet som bra och att det är högt i tak med respekt för meningsskiljaktigheter.
Men Hjorts motivering - ”Det är inte roligt längre” - till att inte ställa upp för omval väcker ändå en del frågor.
Hjorth vill inte säga mer än just ”Det är inte roligt längre och då är det bättre att lämna över till någon annan”. Eftersom hon suttit i styrelsen i sex år kan det förstås ses som naturligt att glädjen försvunnit. Å andra sidan: på årsmötet i april förra året fick hon en delvis ny omgivning och att Hjorth meddelade sitt beslut till valberedningen redan runt ett halvår efter årsmötet ger i alla fall en fingervisning om att arbetsklimatet i den nya styrelsen inte blev vad hon hade hoppats.
Då Wallén tillträdde som ordförande betonade han vikten av att ha stora öron och att lyssna in vad rörelsen tycker och tänker. Själv saknade han erfarenhet av ideella ledaruppdrag och däri låg en av hans största utmaningar.
Efter det helt nödvändiga avskedandet av generalsekreteraren Ulf Dahlström – han hade kostat förbundet flera miljoner kronor varje år - blev Thomas Wallén arbetande ordförande och hans dubbla roller ifrågasattes av vissa i styrelsen.
”Att vara ordförande är ingen enmansshow”, säger en styrelseledamot som menar att flera i styrelsen under de första månaderna kände sig nästan överflödiga men att situationen snabbt förbättrade.
En annan styrelseledamot håller med om att mycket kretsat kring Wallén men tillägger : ”Det är naturligt eftersom Thomas i praktiken också är gs och svensk tennis ska skatta sig lycklig över att ha en ordförande som utan arvode jobbar heltid för sporten”.
I samma stund som Wallén ställde ultimatum att Cecilia Dahlman ska lämna styrelsen påbörjade förbundsordföranden ett högt spel.
En stor del av Walléns förtroendekapital ligger i att han är en energisk och framgångsrik entreprenör med gott renommé i såväl tennis-Sverige som i näringslivet.
Men så länge det inte genererar intäkter till svensk tennis har dessa vitsord ingen praktisk betydelse. Först när Wallén visar upp ett lukrativt sponsoravtal lär han bli kvitt oket som striden mellan honom och Dahlman skapat.Exproffset avgår efter strid- turbulens i tennisstyrelsen


Wallén ställde ultimatum
Svenska tennisförbundets styrelse skakas av en intern schism.
Nu hoppar exproffset Cecilia Dahlman av styrelsen – trots att hon har ett år kvar på sin mandatperiod.
Orsak: För att fortsätta som ordförande krävde Thomas Wallén att Dahlman lämnade styrelsen.
”Rummet är för litet för oss båda. Så det är du eller jag”.
Det var Walléns besked till Dahlman sedan deras fejd trappats upp till en gräns efter vilken det inte syntes någon lösning till försoning.
Ärendet hamnade på valberedningens bord.
– Då vi hört alla berörda parter visade det sig att Wallén hade ett hundraprocentigt stöd från regionerna och från majoriteten av styrelsen. Efter det hade vi samtal med Thomas och Cecilia och med den samlade bilden kom vi kom fram till att det var Cecilia som skulle avgå, säger valberedningens ordförande Petra Tedroff till Challenge.
Hur ser du på konflikten?
– Vi har lyssnat på Cecilia och på Thomas men måste se neutralt på frågan och hålla oss objektiva. Vår uppgift var att ta reda på vem av parterna som hade stödet och förtroendet.
Då jag ber Dahlman berätta sin version hälsar hon:
”Jag har informerat valberedningen och regionsordförandena om situationen. Just nu har jag ingen möjlighet att ge någon kommentar”.
Hon valdes in i styrelsen på fjolårets årsmöte i Uppsala där Wallén tog över ordförandeklubban från Stefan Dahlbo. Relativt snart uppstod samarbetssvårigheter och i slutet av förra året ställdes allt på sin spets. Wallén övervägde att avgå men bestämde sig för att istället framföra Dahlmans avgång som villkor för att själv ställa upp för omval.
– Cecilia motarbetade mig redan från start och har riktat ett stort misstroende mot mitt arbete i styrelsen. Då detta eskalerade hämmades styrelsearbetet av våra samarbetssvårigheter. Förtroendekrisen blev för djup och enda lösningen var tyvärr att någon av oss blev tvungen att lämna styrelsen, säger Wallén.
Samtliga tre kvinnor i styrelsen lämnar sina uppdrag. Annette Hedberg och Rebecka Hjorth har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval.
Valberedningen ordförande:
– De (Annette och Rebecka, min anmärkning) har meddelat sina beslut långt tidigare och det är andra orsaker som ligger bakom. Det har alltså inget med den här saken att göra, säger Petra Tedroff.
Men det kan ändå tolkas som en signal på att kvinnorna i styrelsen är missnöjda med Wallén?
– Ja, det är vi allihop fullt medvetna om. Det ser inte bra ut när hela den kvinnliga delen av styrelsen lämnar. Men sakerna har alltså inte med varandra att göra.
Hedberg har suttit i styrelsen i fyra år men berättade i höstas för valberedningen att hon inte ställer upp för omval.
Har det med konflikten mellan Dahlman och Wallén att göra?
– Nej, absolut inte. Jag hade bestämt mig innan det här kom på tapeten. Uppdraget tog lite för mycket tid.
Vad är din uppfattning om striden?
- Det är ytterst ledsamt och jag beklagar verkligen att de inte kommer överrens.
Rebecca Hjorth förklarar varför hon efter sex år väljer att inte ställa upp för ytterligare en tvåårsperiod.
– Det är inte roligt längre och då är det bättre att lämna över till någon annan.
**
Senare idag på Challenge: "Ordföranderollen är ingen enmansshow".