torsdag 21 april 2016

För spel på samma sida nät krävs samarbete och dialog


Undrar vad Wallén har för magkänsla inför årsmötet
”Vi ska ena trupperna så att alla drar åt samma håll”.
Så sa Thomas Wallén här på Challenge då han för ett år sedan valdes till ordförande i Svenska tennisförbundet.
Walléns intention var förstås god. Men också naiv.
Den vittnade om hans orutin från ideellt ledarskap i en stor och tungrodd organisation där det finns ett stort antal falanger med egna särintressen. Det är till exempel bredd kontra elit och inte ens internt inom de två respektive grupperna finns en enighet om hur verksamheten ska bedrivas.
Visst, alla har svensk tennis bästa för ögonen men i många fall också helt olika syn på just vad som är bäst för svensk tennis.
Efter fjolårets årsmöte i Uppsala sa Wallén också att han kom till ett ”väldigt fint dukat bord”. Ändå var det då sedan länge klart att förbundet vid årsskiftet skulle förlora sin huvudsponsor SEB och att sponsorsintäkterna därefter skulle vara kaffepengar.
Samtidigt som det var en snygg gest att som nyvald ordförande inte misskreditera sin företrädare, ordföranden före denne eller tidigare styrelser satte Wallén med sin förskönade bild av verkligheten sig själv och den nya styrelsen i en otacksam sits – den som kommer till ett dukat bord har ju alla förutsättningar att uträtta storverk.
Vad har då hänt under året som gått?
Challenge 25 april 2015. Se inslaget här
Att Wallén i sin roll som heltidsarbetande ordförande lagt ner ofantligt mycket arbete kan inte ens hans hårdaste kritiker förneka.
Men i slutänden är det ändå bara resultatet som räknas och svensk tennis har fortfarande inte sett röken av det där stora sponsorspaket som - med råge - skulle fylla luckan efter SEB.
Att det inte fullt ut går att ena trupperna utesluter inte att sprickorna kan minskas.
Det är mycket möjligt att så skett internt på sina håll men bilden som kommunicerats genom några uppmärksammade händelser säger motsatsen och att vissa sprickor till och med tycks ha vidgats.
Att Wallén efter en allt mer infekterad strid med styrelseledamoten Cecila Dahlman villkorade sitt omval med att Dahlman skulle lämna styrelsen reste flera frågetecken. Då valberedningens ordförande Petra Tedroff berättade att Wallén hade starkt stöd i styrelsen och i regionerna blåste saken över relativt snabbt. Det innebär inte att den är bortglömd och absolut då inte av Dahlman och hennes anhängare. Skulle det i framtiden dyka upp nya svåra samarbetsproblem mellan Wallén och en styrelseledamot kommer ”Dahlman-affären” att bli en större belastning för ordföranden än vad den är nu.
Läs artikeln här
Jag skriver ovan att vissa sprickor tycks ha vidgats. Det är ju den bild som förmedlats då det blivit ramaskri och protester kring ett par av förbundsstyrelsens förslag eller beslut.
Men jag är inte säker på att det i sak finns så stora meningsskiljaktigheter som bilden ger sken av. Kanske är det i själva verket förbundsstyrelsens sätt att hantera vissa frågor som skapat bilden. Det är ju i så fall illa i sig men ger i alla fall större möjligheter att enas än om parterna är av rakt motsatt uppfattning.
Läs artikeln här
•Förslaget att höja medlemsavgiften lades fram utan att ha förankrats ens i de mäktigaste regionerna. För att överhuvudtaget kunna ta ställning till förslaget ville regionerna ha en redogörelse för hur pengarna ska användas. Förbundsstyrelsen menade att det först är när pengarna är inräknade som man vet vad de räcker till.
•I dagarna har det åter blåst upp till storm men det är svårt att så här utifrån bedöma styrkan och
längden på den. Förbundet har beslutat att säga upp avtalet med PrimeSite som driver Tentour/Tentouronline för att istället använda Tournament Planner. Utan minsta aning om vilket av tävlingsprogramen som är bäst tar jag självklart inte ställning i sakfrågan utan lämnar den därhän. Av de många och i vissa fall mycket starka reaktioner jag fått finns det i alla fall anledning att undra över hur brett styrelsen förankrat sitt beslut (sägas ska att det är flera som uttryckt sig positiva till bytet). En klarare bild av hur tennis-Sverige ställer sig får vi förhoppningsvis under årsmötet i Jönköping.
Men ett torde vara klart: skulle det nya systemet (som tas i bruk vid årsskiftet) visa sig vara en försämring spelar det ingen roll hur stor uppbackning förbundsstyrelsen fått på årsmötet – det hela slår då ändå tillbaka på Wallén & Co.
På årsmötet i Uppsala för ett år sedan sa den nyvalde ordföranden att alla skulle spela på samma sida nät.
Walléns möjligheter att få fler på sin sida ökar om medspelarna känner sig trygga med att han inte servar dem i bakhuvudet.

**
Challenge bevakar årsmötet i Jönköping, kommer där bland annat att utmana Wallén i ett inslag i ”Duellen” och också reflektera kring den tungrodda ideella idrottens för- och nackdelar. Och hur mycket förtroende har de förtroendevalda i själva verket? Hur mycket borde de ha?


Ymer kvalar i Estoril


Elias Ymer kvalar i helgen till ATP-turneringen i Estoril.
Tanken var tidigare att Elias skulle träna på grus efter 500-turneringen i Barcelona för att därefter spela två Challengers inför kvalet till Franska mästerskapet.
Men då Sverigeettan föll i första omgången i Barcelona ändrades planen. Eftersom den färska titeln i Challengerturneringen i Barletta visar att Ymer är i mycket bra form känns det helt rätt att han efter den snabba sortin i Barcelona lägger in kvalet i Estoril i schemat.