måndag 22 februari 2016

Exproffset avgår efter strid- turbulens i tennisstyrelsen


Wallén ställde ultimatum
Svenska tennisförbundets styrelse skakas av en intern schism.
Nu hoppar exproffset Cecilia Dahlman av styrelsen – trots att hon har ett år kvar på sin mandatperiod.
Orsak: För att fortsätta som ordförande krävde Thomas Wallén att Dahlman lämnade styrelsen.
”Rummet är för litet för oss båda. Så det är du eller jag”.
Det var Walléns besked till Dahlman sedan deras fejd trappats upp till en gräns efter vilken det inte syntes någon lösning till försoning.
Ärendet hamnade på valberedningens bord.
– Då vi hört alla berörda parter visade det sig att Wallén hade ett hundraprocentigt stöd från regionerna och från majoriteten av styrelsen. Efter det hade vi samtal med Thomas och Cecilia och med den samlade bilden kom vi kom fram till att det var Cecilia som skulle avgå, säger valberedningens ordförande Petra Tedroff till Challenge.
Hur ser du på konflikten?
– Vi har lyssnat på Cecilia och på Thomas men måste se neutralt på frågan och hålla oss objektiva. Vår uppgift var att ta reda på vem av parterna som hade stödet och förtroendet.
Då jag ber Dahlman berätta sin version hälsar hon:
”Jag har informerat valberedningen och regionsordförandena om situationen. Just nu har jag ingen möjlighet att ge någon kommentar”.
Hon valdes in i styrelsen på fjolårets årsmöte i Uppsala där Wallén tog över ordförandeklubban från Stefan Dahlbo. Relativt snart uppstod samarbetssvårigheter och i slutet av förra året ställdes allt på sin spets. Wallén övervägde att avgå men bestämde sig för att istället framföra Dahlmans avgång som villkor för att själv ställa upp för omval.
– Cecilia motarbetade mig redan från start och har riktat ett stort misstroende mot mitt arbete i styrelsen. Då detta eskalerade hämmades styrelsearbetet av våra samarbetssvårigheter. Förtroendekrisen blev för djup och enda lösningen var tyvärr att någon av oss blev tvungen att lämna styrelsen, säger Wallén.
Samtliga tre kvinnor i styrelsen lämnar sina uppdrag. Annette Hedberg och Rebecka Hjorth har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval.
Valberedningen ordförande:
– De (Annette och Rebecka, min anmärkning) har meddelat sina beslut långt tidigare och det är andra orsaker som ligger bakom. Det har alltså inget med den här saken att göra, säger Petra Tedroff.
Men det kan ändå tolkas som en signal på att kvinnorna i styrelsen är missnöjda med Wallén?
– Ja, det är vi allihop fullt medvetna om. Det ser inte bra ut när hela den kvinnliga delen av styrelsen lämnar. Men sakerna har alltså inte med varandra att göra.
Hedberg har suttit i styrelsen i fyra år men berättade i höstas för valberedningen att hon inte ställer upp för omval.
Har det med konflikten mellan Dahlman och Wallén att göra?
– Nej, absolut inte. Jag hade bestämt mig innan det här kom på tapeten. Uppdraget tog lite för mycket tid.
Vad är din uppfattning om striden?
- Det är ytterst ledsamt och jag beklagar verkligen att de inte kommer överrens.
Rebecca Hjorth förklarar varför hon efter sex år väljer att inte ställa upp för ytterligare en tvåårsperiod.
– Det är inte roligt längre och då är det bättre att lämna över till någon annan.
**
Senare idag på Challenge: "Ordföranderollen är ingen enmansshow".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar