torsdag 19 februari 2015

Doldis och nyckelperson - Tedroff har stort ansvar

Petra Tedroff har ett stort ansvar i svensk tennis. Foto: STV.

Vem ska ta över efter Stefan Dahlbo?
Frågan får ett svar på årsmötet i Uppsala i april och i valberedningen pågår nu ett intensivt arbete för att hitta Dahlbos efterträdare.
- Vi har fått in förslag på ett 15-tal personer, säger valberedningens ordförande Petra Tedroff till Challenge.
Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen presentera sin ordförandekandidat.
Hur ser er kravprofil ut, ska det vara en person med stark koppling till näringslivet eller väger den idrottsliga kompetensen tyngre?
- Jag kan inte svara på den frågan utan vi beaktar bägge sidorna, svarar Tedroff.
Även om det ideella ledarskapet fortfarande är en grundbult i den svenska idrottsrörelsen genomgår denna en förändring. Tennis är på många plan en av världens mest kommersiella idrotter men det märks inte i det svenska förbundet. Hittas ingen ersättare till huvudsponsorn SEB minskar sponsorintäkterna nästa år från 6.3 till 1.8 miljoner kronor och generalsekreteraren Ulf Dahlström har så här långt kommit till korta.
Jag tycker det är dags för en arbetande ordförande – håller du med?
- Valberedningen har inte för avsikt att lyfta en så stor fråga i nuläget utan väljer att gå för en ideell ordförande.
Varför?
- Det är möjligt att vi måste bli bättre på att följa samhällsutvecklingen men jag menar att det är en fråga som i så fall kanske ska behandlas och diskuteras med förbundet i ett annat läge.
Svenska tennisförbundet har fortfarande inte haft en kvinnlig ordförande och valberedningen har fått få förslag på kvinnor till ordförandeposten efter Dahlbo.
- Det där är en svår nöt att knäcka. Det är svårare att hitta kvinnor som har den tid som många gånger krävs i den rollen. Jag säger inte att det är så men jag upplever det så. Kvinnor tar oftare huvudansvaret för familjen och står de dessutom mitt uppe i karriären tackar de oftast nej till den här typen av uppdrag.
Petra Tedroff gör sitt första år som ordförande i valberedningen vilken i övrigt består av Henrik Bergman, Mats Pettersson och Jonna Opitz.
Om du hade varit valberedningens ordförande tidigare, hade du då försökt förmå Stefan Dahlbo att ta timeout eller avgå då det 2010 restes misstankar mot honom om grov ekonomisk brottslighet?
Tedroff presenterar snart valberedningens förslag. Foto: STV.
- Jag satt inte i den positionen då och nej, jag svarar inte på den frågan.
Det vilar ett stort ansvar på valberedningen och Petra Tedroff är nu en av svensk tennis viktigaste personer. Att hitta personer till en ideellt arbetande styrelse kan vara nog så svårt, att hitta de mest kompetenta personerna som finns i sporten är ännu svårare. Direkt efter fjolårets årsmöte började valberedningen arbetet med att planera inför hur kommande styrelse ska utformas.
- Först och främst handlade det om att få en bild om hur ordföranden och ledamöterna såg på sin framtid i styrelsen.
Dahlbo förklarade att han ansåg sig ha gjort sitt och bilden i övrigt blev denna:
Anders Rydberg, Annette Hedberg och Rebecka Hjorth har ett år kvar. Mandattiden går ut för Martin Söderström, Kenneth Bergbom och Stefan Svensson (som meddelat att han inte ställer upp för omval).
- Utifrån det kunde vi inleda själva valprocessen. Vi hade samtal med alla regionordföranden för att höra om deras tankar och förslag. Samtidigt uppmanade vi alla medlemmar som hade förslag att lämna in dem till oss. Totalt har vi fått en ett 30-tal förslag.
Och hur har ni arbetat vidare med dessa personer?
- Finns intresse hos en person som föreslås som ledamot ber vi att han eller hon skickar in uppgifter om sig själv och efter det har vi ett eller flera möten. När det gäller förslag till ordförande har vi en lite bredare och grundligare informationsinhämtning och vid behov fler möten.
Och sen?
- Då börjar själva urvalsprocessen. Det handlar om att sätta samman en styrelse där det finns en bra fördelning mellan olika kompetenser och mellan män och kvinnor.
När valberedningen gjort sitt urval presenteras förslaget till ny styrelse för de sju regionordföranden och en avstämning görs. Därefter är valberedningens arbete färdigt att läggas fram till årsmötet.


1 kommentar:

  1. Alla hetsar upp sig för att leta efter näringslivsfolk. Sanningen är att affärsfolket inte tillfört något de senaste 10 åren men samtid4t visat dålig tenniskänsla. Så kanske dags tänka tvärtom när nytt styrelsefolk väljs? O hoppas för guds skull att Rydberg tar klivet upp som ordf, hans beteende på förra årsmötet diskar honom!

    SvaraRadera