fredag 8 april 2016

Wennerströms debattinlägg visar på stort engagemang

Wennerström är själv en förebild för unga tjejer
Med fler kvinnliga idrottsledare skulle bortfallet av unga tjejer i idrotten kunna minska.
Det menar Nina Wennerström i sin debattartikel som är publicerad i dagens SvD.
Jag välkomnar verkligen att Wennerström ger sig in i den allmänpolitiska idrottsdebatten. Där brukar svenska tennisledare tyvärr lysa med sin frånvaro.
Är inte säker på att Wennerström känner sig bekväm med att påklistras begreppet tennisledare och det är inte heller en heltäckande beskrivning även om det är i just tennis hon byggt upp sitt starka varumärke.
Som grundare av och vd för sportmanagementbolaget Wesport har ju Nina Wennerström många idrotter på sin agenda och debattinlägget i SvD visar att hennes engagemang sträcker sig långt utanför sporten som hon själv växte upp med och var lovande i.
Oavsett idrott och oavsett om det handlar om förbundsordföranden, landslagstränare, klubbledare, eller personer inom sportmanagement brukar de tycka och tänka mycket inom sitt eget revir. 
Betydligt mer sällsynta är ledarna som vågar ha en officiell åsikt om hur det i stort ser ut i Sveriges största ideella folkrörelse.
 Ändå är det just den som i mångt och mycket styr över hur vardagen ser ut i de 71 specialförbunden.
Ledare som vågar kliva utanför den egna gränsen för att kommentera eller reflektera över jämställdhet, integration, antalet gympatimmar i skolan, statens anslag till idrotten eller vad det månde vara får i mina ögon en helt annan tyngd i sitt ledarskap än de som stirrar sig blinda på sina särintressen och överlåter åt andra att utveckla svensk idrott i stort.
Med sitt debattinlägg -Fler kvinnor behövs inom hela idrotten- visar Nina Wennerström den tyngden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar