tisdag 28 april 2015

Noll koll utgör inget hinder för att bli idrottsminister


Stegö Chilò försvann snabbt från rollen hon inte visste sig ha
Det är dags att Sverige får en idrottsminister.
Ja, alltså en riktig idrottsminister – inte en sådan där figur som utses till idrottsminister bara för att någon ska ha rollen.
Skräckexempet är faktiskt INTE den nu utsedde idrottsministern Gabriel Wikström (s) och då har Wikström ändå avslöjat att han inte har en aning om vilken verksamhet som bedrivs i Sveriges största folkrörelse.
Nej, priset tas istället av Cecilia Stegö Chilò – hon visste nämligen inte ens att hon utsetts till idrottsminister.
Året var 2006 och statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade sina ministrar. SvD:s fotograf Gunnar Lundmark och jag var på plats i riksdagshuset där ministrarna var utspridda för att hålla egna presskonferenser.
Kultur- och idrottsminister Stegö Chilò stod i en hörna och svarade på frågor från kulturjournalister då Lundmark och jag kom fram”.
”Hur känns det att ha blivit utsedd till idrottsminister”?
"Idrottsminister?Jag? Nej! Skämtar du, frågade den utsedde idrottsministern och tog sig för pannan. Här reportaget där SvD ger Stegö Chilò nyheten hon borde ha fått från statsministern: Förvånad idrottsminister.
Två veckor senare avgick Stegö Chilò sedan det avslöjats att hon betalat svart för städhjälp och inte betalat tv-licens på 16 år.
Eftersom Gabriel Wikström var medveten om att han utsetts till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister får man säga att han klarat sig riktigt hyggligt i konkurrens med Stegö Chilò men mer är det inte.
Visst finns det nu, precis som i alla regeringar, fler exempel på ministrar som tilldelats områden de inte alls behärskar. Men det vanliga är att de i alla fall försöker tillgodogöra sig någon form av baskunskap.
Det förefaller Gabriel Wikström inte alls intresserad av.
Därför måste vi ta fram skämskudden när han pratar om idrott och integration.
"Nyanlända barn, ungdomar och vuxna ska ges goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället. Regeringens bedömning är att ett engagemang i idrottsverksamhet kan underlätta detta”, säger Wikström.
Vet i alla fall att han är idrottsminister
Regeringen bedömer alltså vad alla redan vet. Ja, kanske inte alla. Det kan ju finnas några fler personer som inte varit i kontakt med idrottsrörelsen och därför inte känner till hur mycket tid och kraft som ägnas åt integration.
I tennis finns en rad exempel, bland annat då från Uppsala, Hammarkullen och Solna där det satsas hårt på integrationsprojekt.
Så ser det ut runt om i hela idrotts-Sverige.
Ändå känner sig regeringen föranledd att tala om hur idrotten ska använda anslaget. Här pressmeddelandet från Socialdepartementet:
"Regeringen föreslår en ökning av idrottsanslagen med 32 miljoner redan under 2015 och 64 miljoner årligen från och med 2016. Pengarna ska användas för att stödja idrottsrörelsen i att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet och idrottsrörelsen för nyanlända.
Lägg inte bort skämskudden för här kommer nästa uttalande från Wikström:
”Idrottsrörelsen har förutsättningarna och är själva beredda att ta detta ansvar. Jag är glad att de ser denna möjlighet”.
Wikströms uttalande är respektlöst mot idrottsrörelsen som gör en fantastisk samhällsnytta på många olika plan.
RF-stämman i Helsingborg blir ett utmärkt tillfälle att göra en tydlig markering om idrottens betydelse.
Den nye RF-ordföranden behöver ju fördenskull inte kräva att idrotten får ett eget departement.
Men att Sveriges största folkrörelse får en minister med åtminstone lite kunskap och intresse är inte att begära för mycket.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar