måndag 21 mars 2016

Bristande kommunikation skapar irritation och oro

Går Wallén på magkänsla?
Sent ska syndaren vakna.
Bättre sent än aldrig.
Båda talesätten kan användas på Svenska tennisförbundets agerande för att informera tennis-Sverige om varför styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften från 33 till 50 kronor.
Förslaget blev känt redan för drygt en vecka sedan och det genom Fair Play som på hemsidan - Läs här - förklarade att klubben inte kommer att ställa sig bakom förslaget.
Först ikväll går förbundsordföranden Thomas Wallén på tennis.se ut med information om varför styrelsen föreslår en höjning.
Det är så bakvänt det kan bli.
Det krävs inte ens en utbildning i kommunikation och information utan räcker med sunt förnuft för att förstå att information om varför höjningen anses nödvändig ska ges samtidigt som förslaget presenteras.
Nu framstår det istället som att Wallén är nödd och tvungen att förklara sig.
Om och i så fall i vilken omfattning det klantiga handhavandet påverkar årsmötets inställning till själva sakfrågan kan man bara spekulera i.
Så här ser jag på saken:
Betalar gärna 17 kronor mer för en produkt:
•Om den blivit så mycket bättre att jag anser den är värd prishöjningen.
•Om jag känner trygghet i att ökningen leder till en produkt som är bättre för mig personligen eller till en produkt som jag vill ska vara så bra som möjligt.
Att kvalitén på svensk tennis inte höjts är väl alla ense om.
Den andra punkten är knepigare. Den handlar om förtroende.
Här menar jag att Wallén & Co gravt underskattat den historiska aspekten.
Ett flertal tidigare förbundsstyrelser har hanterat ekonomin på ett så undermåligt sätt att det fått efterverkningar på senare styrelser. Oavsett om hela styrelsen är ny och oavsett vilka som sitter i den finns en misstro mot dess kompetens att använda medlemsavgifterna på ett sätt som tillvaratar medlemmarnas intressen och inte – som ofta skett – hamnar i svarta hål.
Om förbundsstyrelen bara tagit hänsyn till detta hade den självklart varit extremt noga med att informera tennis-Sverige om hur pengarna ska användas.
Fair Play och andra kritiker menar att styrelsen ska redogöra för det innan ett beslut om eventuell höjning kan fattas.
Wallén och styrelsen menar att det är först med pengarna säkrade som man vet vad de räcker till.
I mina ögon är det just dessa olika förhållningssätt som skapat sprickan. Inte de 17 kronorna i sig.
Förändras inte läget fram till årsmötet 23 april blir saken en förtroendefråga.
Då riskerar historien att ligga Wallén & Co i fatet.
*Inga kommentarer:

Skicka en kommentar