onsdag 2 mars 2016

Svensk golf har musklerna tennisen saknar mot SOK


Avslöjandet om avstängningen Läs här!
Väntar fortfarande på att Svenska tennisförbundet ska uttala sitt stöd för 17-årige Mikael Ymer.
Men vi lär tyvärr få vänta förgäves.
Förbundet verkar under inga omständigheter vara berett att stöta sig med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) .  Ett uttalande om att svensk tennis inte känner igen den bild SOK har av Mikael Ymer hade självklart varit på sin plats.
Att juniorvärldstrean sparkats ut från SOK:s topp- och talangprogram är mycket anmärkningsvärt.
Men det anser inte förbundet som istället väljer att beskriva avstängningen som en timeout vilket får det att låta som om alla 
Reaktion från Good to Great Läs här!
inblandade parter är nöjda med agerandet.
Inte heller Svenska Tennismagasinets kunnige och seriöse chefredaktör Patrik Cederlund tycks anse att SOK:s agerande är märkligt. Så här skriver Cederlund i sin ledare i senaste numret:
”Det är inte bara Mikael Ymer av svenska spelare genom tiderna som haft problem i relationen till SOK. Men vill man ta del av deras medel och den hjälp de har att bidra med, så måste man acceptera deras villkor”.
Varför måste man det ? Det är i mina ögon helt uppåt väggarna att en part dikterar villkoren enbart av skälet att den sitter på
Markering från Tennis Stockholm  Här!
pengarna. Kompetensen finns inte på SOK:s kansli utan hos de personer som i många år och dagligdags arbetar med tennis. Det är tennisfolket som vet vad som krävs för att bli bra i sporten, vilka fystester som är relevanta och vilka tester som ur skadeperspektiv är mycket riskabla.
Det ska SOK vara lyhört för liksom man ska ha förståelse för om spelare på grund av skada – vilket var fallet med Ymer - inte kan göra vissa tester.
Men att svensk tennis är så starkt beroende av SOK:s miljoner innebär att det inte råder jämvikt mellan parterna. Därmed inte sagt att detta beroende per automatik måste leda till en undergiven hållning.
Inte ens en idrott som helt saknar egna ekonomiska medel ska gå i SOK:s ledband utan måste ha möjlighet att hävda sin självständighet vad gäller det rent sportsliga. Det gynnar i slutänden också SOK eftersom det ökar möjligheterna att nå uppsatta mål.
Svensk golf har definitivt inga problem att inta en rakryggad hållning mot SOK. Sporten är i Rio tillbaka på OS-programmet efter 112 års frånvaro.
SOK utsåg sportchefen Glenn Östh som ansvarig för golf – han är det sedan ett antal år för tennis - men det skar sig snabbt. Från golfhåll hävdades att Östh inte begrep sig på golf och inte heller var lyhörd för sportens önskemål. Vips så var Östh utbytt och snabbt arbetades det fram ett testprogram som är relevant för golf.
I kraft av egen stark ekonomi lät sig golfförbundet alltså inte kuvas av SOK och det jag senast hörde (för runt en månad sedan) fungerar samarbetet alldeles utmärkt.
Samma sak sägs visserligen också från SOK och tennisförbundet om deras förhållande. Men det beror sannolikt på att det ojämna styrkeförhållandet varat så länge att båda parter är invanda med sina respektive roller och inte ens tänker på att det kan se annorlunda ut.
Det lär tyvärr inte förändras förrän den dag Svenska tennisförbundet skaffar sig egna ekonomiska muskler och blir mindre beroende av SOK.
Att SOK med sin stöttning gör en mycket värdefull insats för svensk tennis råder det ingen som helst tvekan om. I år handlar det om runt två miljoner kronor – pengar utan vilka flera spelare blivit utan det stöd de nu erhåller.
Svensk tennis ska vara mycket tacksamt. 
Men inte livegen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar