torsdag 26 mars 2015

Har svensk tennis råd med ännu en näringslivstopp?

Först Carlzon, sen Dahlbo och nu...?

I dag debuterar jag som krönikör på Idrottens Affärer. IA startade på 1980-talet som en tidskrift för alla som har ett intresse av vad som händer i sportens värd och som inte är fixerat vid de idrottsliga resultaten. Målgruppen är densamma i dag då IA är en nättidning som tar upp många av de ämnen som dags- och i synnerhet kvällstidningarna tyvärr ger allt mindre utrymme.
Du har kanske här på Challenge eller i annat sammanhang läst om mina tankegångar kring Svenska tennisförbundets ledarskap men eftersom en ny läsekrets nås på IA handlar premiärkrönikan där om just förbundsledningen."Övertron på näringslivshöjdare är förhoppningsvis borta"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar