onsdag 1 april 2015

Ge nye förbundsordföranden Wallén en skräddarsydd roll

Wallén har både sitt hjärta och sina rötter i tennisen

”En svala gör ingen sommar”.
Lika lite kan en person få svensk tennis att blomstra.
Möjligheterna att Svenska tennisförbundets nye ordförande Thomas Wallén ska lägga grunden till en  ny vår för svensk tennis ökar om han omger sig med en stark stab – såväl i styrelserummet som på de båda kanslierna - och får en skräddarsydd roll.
Även om det formellt inte är klart att Wallén efterträder Stefan Dahlbo tar jag efter koll bland regionerna för givet att valberedningens kandidat väljs på årsmötet i Uppsala 24-25 april.
Ett tiotal personer har figurerat i spekulationerna, bland andra då vice ordföranden Anders Rydberg vars namn möttes av ett rungande nej från flera inflytelserika håll. Det kan tolkas som personlig kritik mot Rydberg men kan också ses som ett tecken på det utbredda missnöje som finns mot den sittande styrelsen i stort.
Missnöjet är så starkt bland de sju regionerna att det funnits långt framskridna planer på att tillsätta en interimsstyrelse. Kritiken mot förbundsstyrelsen handlar till stor del om toppstyrning och att förbundet bland annat vill ta del av regionernas sponsorintäkter. Kritiken mot styrelsen finns kvar men planerna på en interimsstyrelse släpptes i samma stund som valberedningen förde Thomas Walléns namn på tal.
Han anses nämligen kunna bli den samlande kraft som det splittrade tennis-Sverige behöver.
Jag delar den uppfattningen och tycker att den 60-årige göteborgaren är ett utmärkt val. Wallén kan sporten från grunden och i alla dess led även om hans erfarenhet från ideellt klubbarbete inskränker sig till en kortare period i Särö TK:s styrelse.
Den kommersiella delen är hans främsta styrka.
Det såg vi bland annat då Wallén och hans affärspartner Christer Hult köpte ATP-turneringen Swedish Open av Svenska tennisförbundet för runt sex miljoner kronor vilket var långt under marknadsvärdet.
Där förbundet såg risker med att äga en turnering såg PR Events ägare möjligheter – turneringen fick ett rejält lyft och förbundet förlorade vad som hade kunnat utvecklas till en stabil intäktskälla.
PR Event köptes senare upp av det franska mediakonglomeratet Lagardére som äger såväl ATP- som WTA-turneringen i Båstad, driver Stockholm Open och äger golftävlingen Nordea Masters. Det är just i golf Wallén haft sin huvuduppgift under de senaste åren. Han har kvar det operativa ansvaret för Nordea Masters över årets upplaga men övergår därefter till en rådgivande roll.
Lägg till hans CV även en styrelseplats i ATP:s europaråd och i ATP:s tävlingsråd och rollen som förbundsordförande tycks som klippt och skuren för honom.

Stefan Dahlbo tackar snart för sig
Ändå är jag inte övertygad om att passformen är den bästa.
Den reservationen grundar sig inte på tvivel på Walléns person eller på hans styrkor. Vi känner varandra sedan mitten på 1960-talet (då han var bäst i vår åldersklass i skol-SM och junior-SM), jag har sett vad han uträttat med de svenska turneringarna och har inget annat än gott att säga om hans person.
Om det handlat om jobbet som generalsekreterare eller om svensk tennis stått i begrepp att välja en heltidsarbetande ordförande hade det inte funnits grund för reservationer.
Som operativt ansvarig skulle Walléns styrkor utnyttjas optimalt vilket inte blir fallet nu då det operativa ansvaret ligger kvar på generalsekreterarens bord.
Thomas Wallén är van att fatta snabba beslut och att beslut tämligen omgående blir till handling. För att åtminstone närma sig den ”företagsmodellen” i en stor och trög organisation som är van vid att frågorna dras i långbänk krävs närvaro i den dagliga verksamheten.
Hur aktiv Wallén än tänker vara som ideellt arbetande ordförande kommer han inte ha möjlighet att påverka den dagliga verksamheten i lika stor utsträckning som om han ansvarat för den.
Ett konkret förslag till årsmötet: Lyft frågan om en heltidsanställd ordförande som ersätter generalsekreteraren, jobbet där olyckorna avlöst varandra och där Ulf Dahlström under sin treåriga sejour nått vad som borde vara en smärtgräns även för honom själv.
Ulf Dahlström kom in med stora visioner
Med sitt breda kontaktnät och goda rykte har Thomas Wallén alla möjligheter att öka förbundets sponsorintäkter. Men han lär få erfara att företagen inte är lika villiga att lätta på plånboken som då de ska sponsra någon av de i media hårt exponerade turneringarna.
Se bara på SEB: Företaget lämnar nästa år huvudsponsorskapet i förbundet men blir kvar som sponsor för Båstad-turneringarna.
Det beror delvis på att produkten svensk tennis är mer svårsåld än turneringarna.
Men främsta orsak till varför förbundets sponsorintäkter mer än halverats sedan 2007 och nästa år minskar från 6,3 miljoner kronor till 1,9 miljoner kronor är ändå förbundets avsaknad av kompetens då det gäller marknadsföring och sponsring.
Att Thomas Wallén tillför denna kompetens råder ingen tvekan om.
Mer spännande blir då att se hur han tacklar trögheten i den organisationsmodell som är en motpol till den han är van att verka i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar