lördag 4 april 2015

Han känner sig inte ratad- "Inte fel ta någon utifrån"


Rydberg - vice ordförande även  i nya styrelsen?
Svenska tennisförbundets vice ordförande Anders Rydberg säger sig vara varken överraskad eller besviken över att valberedningen förbigått hans namn då den föreslagit Thomas Wallén som ny ordförande.
- Jag ser det som helt naturligt. Om valberedningen hittar en bra ordförande utifrån ska de i första hand föreslå den personen för årsmötet. Det sa jag redan då valberedningen började sitt arbete men försäkrade att jag givetvis finns där om de inte hittar någon, säger Anders Rydberg.
Bland de sju regionerna finns ett starkt missnöje mot sittande styrelse och från den hade valberedningen knappast kunnat hitta en ordförandekandidat som fått stöd från regionerna på årsmötet i Uppsala 24-25 april.
Det vanliga är annars att vice ordföranden tar klivet upp?
- Både och. Jag vet att det finns de som vill se mig som ordförande men första alternativet var som sagt att ta någon utifrån och det är inte fel, säger Rydberg.
Har du förordat Thomas Wallén?
- Nej, men jag har inte heller förordat någon annan. Jag har på omvägar hört att de (valberedningen, Challenge anmärkning) pratat med honom.
Och vad säger du om Wallén som ny ordförande?
- Han har varit engagerad i tennisen i många år och har ett stort kontaktnät. Du brukar ju skriva att förbundet har problem med sponsorer och Thomas har en bakgrund där han skapat och drivit event framgångsrikt. Så det låter väl som ett bra namn.
Wallén saknar erfarenhet från ideellt ledarskap i en stor organisation – är det en stor nackdel?
- Nja, i en styrelse handlar det om att kombinera olika egenskaper och styrkor. Jag utgår alltid från att allt ska bli bra tills motsatsen bevisas.
Har du umgåtts med tanken på att hoppa av?
- Absolut inte. Det här ska ske på ett bra sätt, vi ska bygga framtiden tillsammans och jag vill vara med och bidra.
Tar du för givet att du blir vice ordförande även i nya styrelsen?
- De bitarna har inte diskuterats ännu utan det tar man direkt efter årsmötet. Men det är ingen stor fråga för mig.
Räknar du med att fortsätta som vice ordförande?
- Det skulle kanske vara naturligt att jag gör det när vi har en del nya namn i styrelsen. Men den nye ordföranden kan ha en annan syn på vem som ska vara vice ordförande. Jag är övertygad om att vi löser det på ett bra sätt.

Challenge från i onsdags
Jag tycker att förbundet ska ändra ledningsmodell och övergå till en heltidsarbetande ordförande som då ersätter generalsekreteraren. Håller du med?
- Jag såg att du föreslog det i Idrottens Affärer och det är ett intressant inspel. Men jag är mycket avvaktande till om det är rätt väg att gå. Man blandar ihop rollerna. GS ska avrapportera och få sina uppgifter från styrelsen. Om det då är samma person brukar det inte vara bra, det bakbinder styrelsen.
Behövs en ny GS?
- Det ska ju fungera. Nu byter vi ordförande och sen gäller det se till att det fungerar mellan styrelse och regioner. GS har en mycket central roll i de bitarna, han ska se till att vi håller ihop. Man får väl titta på hur det fungerar framöver men det ligger inte endast på GS om det ska bli bra.
Så här långt tycks det inte alls fungera, kritiken från regionerna är skarp och tennis-Sverige är söndrat. Hur beskriver du situationen?
- Mycket bra har gjorts och vi ska inte förstora problemet. Vi får ta det här lite som en nystart och vi ska få ordning på de här bitarna. Vi måste göra vårt grundarbete så att hela den svenska tennisrörelsen håller ihop, det är därifrån styrkan kommer. Vi måste få krafterna att dra åt samma håll.
Hur når ni dit?
- Det handlar bland annat om att stå upp för sina åsikter, att ställa krav, att våga ta debatter och att samverka. Det är då man hittar lösningar och kommer vidare. Det hoppas jag att vi ska kunna göra och det bidrar jag gärna till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar